Uniwersytetem Jagiellońskim - Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej

Przedstawiciel: Andrzej Jarynowski

 

Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym

Przedstawiciel: Andrzej Grabowski

 

Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych SPONS IUVENTA

Przedstawiciel: Damian Marchewka 

loga konsorcjum sirsz