Andrzej Jarynowski 
kierownik naukowy

andrzej@sirsz.pl 


Damian Marchewka
lider projektu

    damian@sirsz.pl