Misją planowanej działalności jest dostarczenie systemu komputerowego SIRS-Z ułatwiającego pracownikom służby zdrowia, w szczególności zespołom epidemiologicznym:
- identyfikację źródeł zakażeń szpitalnych  
- wyznaczanie najbardziej prawdopodobnych ścieżek zakażeń szpitalnych
- klasyfikacja jednostek (pacjentów, członków personelu, sal szpitalnych)
  do różnych grup ryzyka
co ma doprowadzić do zmniejszenia liczby zakażanych pacjentów.

W Polsce jest około 850 szpitali. Zakażenia szpitalne są jednym z najważniejszych problemów polskiej służby zdrowia. Z 4 mln pacjentów, którzy trafiają co roku do polskich szpitali na zakażenia zapada 5-15 proc, a więc około 200-600 tys. pacjentów  co odbiega od norm krajów
Europy Zachodniej i generuje koszty rzędu 800 nln zł/rok  związane z późniejszym leczeniem.

Polskie szpitale zobowiązane są zarówno poprzez normy prawne krajowe jak i europejskie do profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych (akty prawne zostały wymienione w dalszej części).

W polskich szpitalach profilaktyka zakażeń szpitalnych opiera się w głównej mierze na dbałości o odpowiednią higienę, nie ma natomiast narzędzi do identyfikowania źródeł
i przewidywania ścieżek wystąpienia zakażeń.   

Ze względu na trwający proces informatyzacji szpitali zakładamy, że sprzedaż naszego systemu będzie ułatwiona, ponieważ potencjalni klienci (szpitale) zostały wyposażone w stosowny sprzęt komputerowy, a ich kierownictwo jest bardziej otwarty na wdrażanie rozwiązań informatycznych niż miało to miejsce do tej pory.

Nasz system będzie wykorzystywał agentowy algorytmie Markowa-Monte Carlo
do identyfikacji źródeł zakażeń i przewidywania ich najbardziej prawdopodobnych ścieżek oraz sieci kontaktów społecznych  w celu klasyfikacji jednostek do różnych grup ryzyka.

Wstępna wersja algorytmu została już opracowana i wykalibrowana na szwedzkich danych zebranych ze szpitali hrabstwa sztokholmskiego w latach 1999-2006. Dane posłużyły do stworzenia modelu epidemiologicznego umożliwiającego odtworzenie epidemii MRSA (ang. Methicyllin [multi]-resistant Staphylococcus aureus, odporny na metycylinę metycylinę
[wielo-odporny] gronkowiec złocisty).
Otrzymaliśmy również grant na kontynuację badań nad algorytmem w roku 2014.

 

Finansowanie:
Grant (NCBiR, Innowacje Społeczne) „System informatyczny redukcji szpitalnych zakażeń: SIRS-Z"

Grant (WFAIS KNOW sygnatura 58/F/DM/2014) na sfinalizowanie
projektu: „System informatyczny redukcji szpitalnych zakażeń: SIRS-Z"

IV edycja konkursu Małopolski Inkubator Pomysłowości,
III miejsce Kraków 2014 Tematyka: przygotowanie biznesplanu w oparciu o własny innowacyjny pomysł