1) publikacje w czasopismach recenzowanych


1. Jarynowski A, & Liljeros, F. Contact networks and the spread of MRSA in Stockholm hospitals. "IEEE:ENIC", 2015, pp. 150-154


2. Jarynowski A, Grabowski A, Modelowanie epidemiologiczne dedykowane Polsce, "Portal CZM" (Centrum Zastosowań Matematyki), 2015, ISBN 978-83-942807-9-6


2) wystąpienia konferencyjne i seminaria


1. Jarynowski A, Marchewka D, Wdrożenie „System Informatyczny Redukcji Szpitalnych Zakaeń" w polskich szpitalach, V konferencja Doktorantów Collegium Medicum UJ, 28–29 maj 2015, Kraków, plakat


2. Jarynowski A; Wdrażanie „Systemu Informatycznego Redukcji Szpitalnych Zakażeń SIRS-Z" w polskich szpitalach, XIX Sympozjum Naukowe "Postępy w Medycynie Zakażeń", 4 - 5 XII 2015, Warszawa, plakat


3. Jarynowski A; Praktyczne zastosowania modelowania epidemiologicznego i analizy sieci społecznych w naukach społecznych i medycynie; Seminarium; 16.12.2015; Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków; referat


3) raporty i publikacje


1. Marchewka D, Jarynowski A; Wdrażanie "Systemu Informatycznego Redukcji Szpitalnych Zakażeń" w polskich szpitalach, "Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ – Nauki Ścisłe", nr 10 (1/2015), str. 96